बंद

  वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना (पी. डी. एफ. 1680 केबी)

  • तारीख : 27/09/2021 - 31/12/2033

  लाभार्थी:

  वस्त्रोद्योग भागधारक

  फायदे:

  -

  अर्ज कसा करावा

  https://pli.texmin.gov.in/mainapp/Default

  संचिका:

  Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles (2 MB)