बंद

    सहकारी सूतगिरण्यांनी वित्तीय संस्थांकडून / राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून प्रतिचाती रु.५०००/- प्रमाणे ५ वर्षासाठी घेणाऱ्या मध्यम मुदती कर्जावर १२ टक्के पर्यंतचे व्याज प्रदान करणेबाबत.

    सहकारी सूतगिरण्यांनी वित्तीय संस्थांकडून / राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून प्रतिचाती रु.५०००/- प्रमाणे ५ वर्षासाठी घेणाऱ्या मध्यम मुदती कर्जावर १२ टक्के पर्यंतचे व्याज प्रदान करणेबाबत.
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    सहकारी सूतगिरण्यांनी वित्तीय संस्थांकडून / राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून प्रतिचाती रु.५०००/- प्रमाणे ५ वर्षासाठी घेणाऱ्या मध्यम मुदती कर्जावर १२ टक्के पर्यंतचे व्याज प्रदान करणेबाबत. 17/11/2023
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(157 KB)