बंद

    राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत करणेबाबत.

    राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत करणेबाबत.
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत करणेबाबत. 19/12/2023
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(212 KB)