बंद

  भरतीचे नियम

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  भरतीचे नियम
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  राजपत्र सेवा प्रवेश नियम सुधारणा (PDF 505 KB) 30/04/2015
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(505 KB)
  राजपत्रिकेतर सेवा प्रवेश दुरुस्ती (PDF 1521 KB) 04/06/2014
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  राजपत्रिकेतर सेवा प्रवेश दुरुस्ती (PDF 836 KB) 05/05/2012
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(836 KB)
  राजपत्र सेवा प्रवेश नियम (PDF 1586 KB) 12/04/2010
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  राजपत्रित नसलेले सेवाप्रवेश (PDF 3.1 MB) 05/01/2010
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(3 MB)
  सेवाप्रवेश नियम
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(108 KB)