बंद

  राज्य वस्त्रोद्योग धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  राज्य वस्त्रोद्योग धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  ठळक वैशिष्टये – लघु-वस्त्रोद्योग संकुल (Mini Textile Park) 13/03/2024
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(120 KB)
  एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण (२०२३-२८) (मराठी) 02/06/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण (२०२३-२८) (इंग्रजी) 02/06/2023
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ (मराठी) 15/02/2018
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(251 KB)
  राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ (इंग्रजी) 15/02/2018
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(251 KB)
  राज्याचे वस्रोद्योग धोरण २०११ – २०१७ (मराठी) 02/01/2012
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा
  राज्याचे वस्रोद्योग धोरण (२०११ – २०१७) (इंग्रजी) 02/01/2012
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(98 KB)