बंद

  कायदे, अधिनियम व नियमावली

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  कायदे, अधिनियम व नियमावली
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम. १९६१
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(795 KB)
  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम. १९६०
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(372 KB)
  महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध आधिनियम, २००५
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(445 KB)
  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आधिनियम, २०१५
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(6 MB)
  बहुराज्य सहकारी संस्था नियम, २००२
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(257 KB)