बंद

  उद्दिष्टे आणि कार्ये

  उद्दिष्टे

  1. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाद्वारे निर्धारित केलेले उत्पादन, आर्थिक आणि रोजगाराचे टप्पे साध्य करणे.
  2. उप-क्षेत्रांवर भर देऊन या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करणे.
  3. या क्षेत्राद्वारे निर्माण होणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगानिर्मितीत वाढ करणे.
  4. या क्षेत्राच्या विकासासाठी आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल, परस्परांशी जोडलेले आणि विकास केंद्रित व्यवसाय वातावरण प्रदान करणे.
  5. खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी संपूर्ण क्षेत्रात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक उन्नतीकरणाला प्रोत्साहन देणे.
  6. राज्यात उत्पादित कच्च्या मालाची प्रक्रिया क्षमता वाढवणे.
  7. महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि सर्व स्तरांवरील महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणे.
  8. कौशल्य विकास आणि क्षमता बांधणीसाठी सहाय्य प्रदान करणे आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
  9. या क्षेत्रातील गरज आधारित आणि उद्योग केंद्रित संशोधन, विकास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे.
  10. पर्यावरणपूरक प्रक्रिया/तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.
  11. या क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करणे आणि सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील विद्यमान आणि संभाव्य भागधारकांसाठी एक एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.
  12. राज्यात तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आणि त्याचा विकास करणे.
  13. निरंतर धोरणात्मक पाठिंब्याच्या माध्यमातून पारंपरिक वस्त्रोद्योगाचे जतन करणे, प्रोत्साहन देणे आणि विकास करणे.
   कार्ये

  1. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 ची अंमलबजावणी
  2. महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाच्या पुढील उप-क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन, अनुदाने आणि कामकाजावर देखरेख ठेवणेः
   1. जिनिंग आणि प्रेसिंग
   2. स्पिनिंग
   3. यंत्रमाग
   4. हातमाग
   5. प्रक्रिया
   6. विणकाम, होजिअरी आणि कापडनिर्मिती
   7. रेशीम
   8. पारंपारिक वस्त्रोद्योग
   9. लोकर
   10. अपारंपरिक धागे/तंतुमय आणि कृत्रिम धागे/तंतु
   11. तांत्रिक वस्रोद्योग
  3. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
  4. विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या क्षेत्रिय घटक आणि विविध महामंडळांचे प्रशासकीय व्यवस्थापन.
  5. सर्व वस्रोद्योग घटकांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे.
  6. उत्तरोत्तर कागदरहित कार्यालये साध्य करणे आणि विभागातील प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी सुयोग्य माहिती तंत्रज्ञान साधने उपलब्ध करणे.
  7. विभागाद्वारे घेण्यात आलेल्या पुढाकारांची विविध माध्यमांद्वारे सक्रियपणे माहिती प्रदान करणे.
  8. वेळोवेळी निश्चित गेलेल्या विविध क्षेत्रांमध्ये प्रमुख (Flagship) कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
  9. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील भागधारकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आय.ई.सी., परिषदा, कार्यशाळा, ऑनलाईन परिसंवाद आणि प्रदर्शनांना प्रोत्साहन देणे.