बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  नागरिकांची सनद
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  सेवाप्रवेश नियम
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(108 KB)
  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आधिनियम, २०१५
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(6 MB)
  महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध आधिनियम, २००५
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(445 KB)
  मंत्रिमंडळ निर्णय 30/06/2023 https://maharashtra.gov.in/1144/Cabinet-Decisions
  महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय 30/06/2023 https://gr.maharashtra.gov.in/1125/Home
  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम. १९६०
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(372 KB)
  बहुराज्य सहकारी संस्था नियम, २००२
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(257 KB)
  महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम. १९६१
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(795 KB)
  माहिती अधिकार कायदा, २००५
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  माहिती अधिकार कायदा २००५, कलम ४ (१) (बी) (आय)
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(769 KB)
  नागरिक सनद २०१९
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(6 MB)