बंद

  आमच्याशी संपर्क साधा

  हे संकेतस्थळ राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी.) यांच्याद्वारे विकसित करण्यात आली आहे आणि या संकेतस्थळावरील माहिती ही संबंधित विभागाकडून प्राप्त झालीली आहे.

  जर तुम्हाला ह्या संकेतस्थळाबद्दल काही शंका असेल, तर आपण वेबमाहिती व्यवस्थापकांना लिहू शकता.

  संकेतस्थळावरील माहिती, डिझाइन किंवा तंत्रज्ञानाशी संबंधित कोणताही अभिप्राय आपण अभिप्राय पृष्ठवर जाऊन देऊ शकतात.

  आपण खालील पत्त्यावर आमच्याशी संपर्क साधू शकता:

  अवर सचिव
  सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग,
  १४ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत,
  मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२
  ई-मेल : textilepolicy-mah[At]gov[Dot]in
  दूरध्वनी क्र.: 022-22026805